Chọn và tải hình ảnh gần tổn thương
* cách 10cm


Chọn và tải hình ảnh gần tổn thương
* cách 30cm

Vị trí, màu sắc, kích cỡ và thời gian

Triệu chứng kéo dài bao lâu?

Hàng ngàyHàng tuầnHàng thángHàng năm

NữNam




Tôi đồng ý với các điều khoản & điều kiện thông tin