Các ứng dụng AI của DeepClinics

Các dịch vụ khám trực tuyến ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI dựa trên các kiến thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực
Sàng lọc ung thư
03 Sàng lọc ung thư

*Sản phẩm thử nghiệm

Chẩn đoán trứng cá
04 Chẩn đoán trứng cá

*Sản phẩm thử nghiệm

DeepClinics hiện đang nghiên cứu các sản phẩm ứng dụng AI mới, dự kiến sẽ tiếp tục ra mắt trong năm 2020